Sociaal café

Per week worden er drie ontbijt ochtenden in de van Deijselbuurt georganiseerd In de Piet Mondriaanbuurt vindt er eens per week een ontbijt plaats. De ochtenden zijn van negen tot elf maar lopen meestal flink uit, meestal tot de kinderen van school moeten worden gehaald. Tijdens deze ochtenden gaat het vooral om de gezelligheid. Vrouwen praten met elkaar over wat hen bezighoudt. Problemen worden in een sfeer van vertrouwen gedeeld. Vrouwen kunnen altijd rekenen op een luisterend oor en krijgen tips over hoe ze een bepaald probleem het beste aan kunnen pakken. Jonge en oudere vrouwen, iedereen is welkom. De sfeer is informeel en er wordt vaak gelachen. Vrouwen maken onderling afspraken over wie de boodschappen doet, wie er zorgt voor de koffie en thee etc.

Dialogen

Moederskracht nodigt een deskundige uit die iets kan vertellen over het onderwerp, waarna men met elkaar kan discussiëren. Vrouwen geven aan waar ze het over willen hebben. Zo zijn er in 2022 al heel wat onderwerpen met elkaar besproken. In een sfeer van openheid en vertrouwen durven vrouwen hun persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. Na afloop wordt er geëvalueerd en wordt besproken waar men het de volgende keer over wil hebben. Op deze manier zijn aan de orde geweest

  • Veiligheid thuis en op straat
  • Mag je zijn wie wil je wil zijn; zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Omgaan met trauma’s
  • Seksualiteit
  • Actuele ontwikkelingen zoals de toeslagen affaire

Er wordt goed geluisterd naar de behoefte van vrouwen. De onderlinge uitwisseling van tips en adviezen werkt erg goed. Vrouwen leren van elkaar.