Het succes van
Moederskracht is de manier van werken

Organisatie

Moederskracht is in 2021 van start gegaan en is opgezet door Ilhame Gitane die als ondernemer in haar winkel met vrouwen in contact kwam. Ze hoorde over de schrijnende armoede en de grote problemen waar veel van hen mee te maken hebben. Ze besloot in actie te komen. In 2022 is ze de enige betaalde kracht. Tevens zijn er tien vrijwilligers die een vrijwilligers vergoeding krijgen naar rato van het aantal gewerkte uren. In 2021 is Ilham begonnen met drie vrouwen. Nu doen nemen gemiddeld vijftig vrouwen actief deel aan alle activiteiten. Dit aantal groeit elke week en komt vooral omdat vrouwen andere vrouwen in hun omgeving motiveren om ook deel te nemen.

Moederskracht organiseert activiteiten op twee locaties. Burgemeester van Leeuwenlaan 71 (de winkel van Ilham) en in het Wijkpraktijkteam in de Piet Mondriaanstraat.

Samenvatting

In 2023 en de jaren daarna gaat Moederskracht door met haar werk. De organisatie heeft incidentele subsidie gekregen. Voor een solide basis is structurele financiering noodzakelijk. Met het activiteitenplan voor 2023 toont Moederskracht aan dat zij een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van Deijselbuurt en de omgeving van het Piet Mondriaanplein. Door de inzet van de vrouwen die drie keer per week hun buurtrondes lopen, wordt overlast door jongeren voorkomen en worden klachten over de openbare ruimte gesignaleerd. Ze zijn de oren en ogen van de buurt. Vrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling en doen veel voor senioren en jongeren door voor hen te koken en met hen in gesprek te gaan.

We zijn blij met de waardering die we voor ons werk in 2022 hebben gekregen. In het Nationaal Programma Samen Nieuw West wordt de belangrijke rol van vrouwenorganisaties onderschreven. We gaan ervan uit dat al deze mooie woorden worden omgezet in een solide financiële basis, zodat wij ons belangrijke werk kunnen voortzetten.

De stichting Moederskracht herkent zich in de analyse van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West. We kunnen ons vinden in de beschrijving van de vrouwenorganisaties in Nieuw West. We zijn blij met de erkenning dat we in staat zijn om doelgroepen te bereiken waar de gemeente of hulpverlenende organisaties moeilijk mee in contact komen.

Moederskracht is succesvol omdat vrouwen zich onderdeel voelen van de organisatie. Vrouwen bepalen welke thema’s aan de orde komen. Ze organiseren zoveel mogelijk zelf de activiteiten. De vrouwen spreken buurvrouwen aan of moeders op het schoolplein, de groep groeit voornamelijk door mond-tot-mondreclame. Vrouwen zetten zich in voor de buurt, vormen buurtteams die drie keer per week de straat opgaan om misstanden te signaleren. Ze spreken jongeren aan op hun gedrag.

Ze werken aan hun eigen ontwikkeling door het bespreken van thema’s die ze zelf belangrijk vinden en die aansluiten bij de problemen die ze dagelijks ervaren. Het gaat over de opvoeding van de kinderen, mentale gezondheid of de veiligheid thuis of in de buurt. Doordat ze elkaar onderling vertrouwen, kunnen veel persoonlijke ervaringen worden besproken. Vrouwen steunen elkaar, helpen elkaar en corrigeren elkaar indien nodig. Ze volgen Zumbalessen voor hun plezier, koken voor ouderen en volgen taallessen. Er wordt niet voor hen gedacht, dat doen ze zelf. Iedereen neemt een taak op zich en draagt op die manier bij aan het unieke succes van Moederskracht.

De samenwerking met het Ouder en Kind team werkt erg goed. Problemen kunnen in een vroeg stadium worden gesignaleerd, vrouwen kunnen worden doorverwezen naar de juiste persoon of instantie die hen verder kan helpen. Het OKC beschikt over een groot netwerk van deskundigen die tijdens de dialoogbijeenkomsten een presentatie kunnen geven. De jeugdverpleegkundige is bijna bij elke ontbijtbijeenkomst aanwezig en kan op die manier heel laagdrempelig met vrouwen in gesprek gaan en haar kennis en ervaring delen. Ze zorgt regelmatig voor de inhoud van de presentaties of leidt het gesprek.

Het werk van Moederskracht wordt gewaardeerd. In 2022 heeft de stichting meerdere prijzen gekregen en blijken van waardering, onder andere van de politie. Dankzij de inzet van de moeders is veel overlast door jongeren voorkomen en de politie is de vrouwen daarvoor zeer erkentelijk. In verschillende kranten zijn artikelen verschenen waarin wordt beschreven hoe de vrouwen met hun buurtrondes bijdragen aan een leefbare buurt.