het succes van Moederskracht is de manier van werken

Visie

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld en ervaringen gedeeld. Isolement en eenzaamheid worden doorbroken. Men voelt zien weer gezien en gewaardeerd en krijgt het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Er wordt geluisterd en dat alleen al doet goed. Vrouwen en senioren ondersteunen elkaar bij het oplossen van problemen en leren van elkaar. Door het contact met anderen worden mensen gemotiveerd om te participeren in de maatschappij en kansen te benutten. De onderlinge steun geeft hun kracht en zelfvertrouwen.

Missie

Moederskracht organiseert activiteiten die aansluiten bij de wensen van de vrouwen en senioren. Zij geven aan waar behoefte aan is en bepalen wat belangrijk is. Ze worden gestimuleerd om zelf de organisatie op zich te nemen zodat ze kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Door verantwoordelijk te zijn voor het succes van de activiteit leren ze de leiding te nemen, taken te verdelen en in de schijnwerpers te staan. Een proces van emancipatie komt op gang waardoor vrouwen kunnen groeien in hun ontwikkeling. Ze doen ervaringen op en denken na over de volgende stap in hun leven. Waar zijn ze goed in, wat willen ze in de toekomst bereiken? De buurt profiteert van hun inzet. De sociale cohesie en de leefbaarheid worden verbeterd. Het is onze missie om dit proces te faciliteren.