Opvoeden doe je zo

Opvoeden is niet eenvoudig en veel moeders zijn onzeker over de manier waarop ze die rol vervullen. In samenwerking met de GG en GD worden er tien sessies georganiseerd over opvoeden. Vooral de relatie met de dochters zal daarbij extra aandacht krijgen. Moeder en dochters worden gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan en krijgen tips , hoe ze hun relatie kunnen verbeteren. In de dialoog bijeenkomsten is in 2022 al ervaring opgedaan hoe we dit soort precaire situaties het beste bespreekbaar kunnen maken. Een randvoorwaarde is dat er een sfeer van vertrouwen is en dat vrouwen zich vrij moeten voelen om alles te kunnen bespreken waar ze mee zitten. Daarom is ervoor gekozen de groepen klein te houden. Een groep bestaat uit acht vrouwen en acht dochters.