Buurtrondes
schoon en heel veilig

Sinds 2020 lopen vrouwen van Moederskracht rondes in de van Deysselbuurt. Bewoners ergeren zich aan de grote hoeveelheid zwerfvuil op straat. Zestien zeer betrokken en enthousiaste vrouwen lopen inde avonduren in de wijk met gele reflecterende hesjes. Door zo vaak in de wijk rondes te lopen horen en zien de vrouwen veel van wat er gaande is. De bewoners zijn zeer tevreden over de resultaten, ze hebben hun wijk zien veranderen. Andere buurten hebben van het succes gehoord en gevraagd of de vrouwen ook in hun buurt actief kunnen worden. In de Piet Mondriaan buurt worden nu ook buurtrondes gehouden. Het is gelukt om vrouwen uit deze buurt enthousiast te maken voor deze activiteit en nu loopt Moederskracht ook in deze buurt haar rondes.

Voorkomen van overlast door jongeren

De moeders hebben in de aanloop naar Oud en Nieuw preventief jongeren aangesproken en hen gevraagd zich netjes te gedragen. Daardoor is ook in 2022 Oud en Nieuw zonder problemen verlopen. Het Donkere Dagen offensief is er op gericht om woninginbraken, straatroven en diefstal te voorkomen. Moederskracht signaleert onveilige situaties en treedt de-escalerend op. We organiseren themabijeenkomsten over brandveiligheid, voorkomen van woning inbraken, over het alert zijn op babbeltrucs en motiveren bewoners om aangifte te doen bij Politie en Stadsdeel. Tevens is er een EHBO cursus georganiseerd en wordt er bemiddeld tussen bewoners en politie. Verkeerd aangeboden afval wordt gemeld in de Beter buurt App, verzakte stoeptegels en kapotte straatverlichting wordt doorgegeven aan het stadsdeel. We spreken jongeren aan en doen een beroep op het respect dat ze hebben voor hun moeder en andere leden van hun familie.

Door de politie wordt ons regelmatig gevraagd met overlast gevende jongeren in andere buurten in gesprek te gaan. Daar zijn wij altijd toe bereid en gelukkig lukt het ons om met de jongeren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Moederskracht heeft verschillende bewonersavonden georganiseerd waardoor de betrokkenheid van de bewoners voor hun woonomgeving is toegenomen. Bewoners zien het belang van een schone en veilige buurt, ook hun kinderen wordt gevraagd zorg te hebben voor hun omgeving.

De vrouwen wordt gecoached. Voordat ze actief worden krijgen ze een training aangeboden waarin ze wordt geleerd hoe ze het beste jongeren kunnen aanspreken en conflicten op straat kunnen vermijden. Hoe ze met bewoners in gesprek kunnen komen en signalen kunnen doorgeven aan de betreffende instanties. De rondes vinden drie keer per week plaats, het hele jaar door behalve op feestdagen. De begin en eindtijd zijn van zes tot zeven uur s ’avonds. De vrouwen wordt geleerd hoe ze een verslag kunnen maken van wat ze zijn tegengekomen op straat en dat te sturen naar de afdeling Jeugd en Veiligheid van het stadsdeel.